A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Černá Hora - Boka Kotorská - Průvodce

(černohorsky, chorvatsky, srbsky boka Kotorska) je největší přírodní záliv na jihu Jaderského moře a často bývá mylně považovaný za nejjižnější evropský fjord. V těchto místech však ledovec nikdy nebyl, jedná se pouze o zatopené ústí řeky. Pod hladinou jsou k nalezení dodnes říční naplaveniny a zbytky někdejšího koryta. Nachází se v Černé Hoře, jmenuje se podle města Kotor a dělí se na čtyři menší zálivy – Hercegnovský, Risanský, Kotorský a Tivatský. Celková délka činí 28 km a šířka je v nejužším místě, zvaném Verige (řetězy) 350 m. Jedná se o nejdeštivější místo Evropy – 4 600 mm na jednotku plochy. Kromě Kotoru leží na pobřeží zálivu města Perast, Risan, Herceg Novi a Tivat.

Dějiny a kulturní dědictví

Podle pověsti vezli námořníci roku 809 tělo svatého Trofima, mučedníka ze 3. století, zastihla je bouře a oni se schovali v klidných vodách zálivu. Protože nevěděli, jak odtud vyplout, místní jim nabídli, ať tělo nechají u nich, že jej budou uctívat. Později na ochranu ostatků zbudovali románskou katedrálu sv. Tripuna, která je považována za jednu z nejkrásnějších středověkých staveb ve Středomoří.
Zátoka je zapsaná od roku 1979 do seznamu světového kulturního děditství UNESCO. V úžině Verige se natahovaly řetězy („verige“ znamená „řetězy“), které bránily lodnímu útoku. V roce 1918 se záliv stal dějištěm vzpoury v boce Kotorské, po níž byli popraveni i čeští námořníci František Rasch a František Koucký. Za první republiky byla boka Kotorská i přístavem pro československé lodě.

Poslední editace textu: 1.4.2012 21:48
REKLAMA

Články odjinud