A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Černá Hora - Průvodce

Na tak malou zemi má Černá Hora velmi bohaté a složité dějiny. Po celou dobu její historie na ní měla zálusk řada říší – římská, osmanská, rakousko – uherská, napoleonská, nacistická a sovětská.

Starověk a středověk

Nejstaršími obyvateli černohorského území byli Ilyrové. To, že tu byli již ve 3. století př. n. l., dosvědčují bohaté archeologické nálezy. Ilyrové byli později, během stěhování národů, vytlačeni Slovany do dnešní Albánie. Od 10. století tu bylo knížectví Zeta. V 15. století si ale na zemi začali klást nárok Turci, a tak část obyvatel uprchla do horských oblastí, aby zde založili samostatný stát Černá Hora a osvobodili se od nadvlády Osmanů. K samostatnému, ale zato izolovanému státečku v horách se tak nedostávaly zprávy z oblasti pokroku a vývoje, a proto zde dlouho lidé žili, jak se říká, sto let za opicemi.

Novověk

Po několik dalších staletí zde vládli pravoslavní metropolité, kteří úspěšně odolávali Turkům. Z tohoto období najdeme v zemi mnoho památek, například na východ od Sutomore zajímavý kostel Sv. Tekly s dvojitým oltářem ze 14. století. V roce 1806 se Černá Hora spojila s Ruskem a u Kotoru porazily Napoleona při jeho tažení po pobřeží Jadranu. Modernizace a větší společenské změny probíhaly za vlády Petara II. Petroviće Njegoše, který zavedl centrální vládu a placení daní.

Po něm vládl jeho synovec Danilo II., který byl roku 1860 zřejmě na podnět rakouské vlády zavražděn v Kotoru. Na trůn tedy usedl tehdy teprve devatenáctiletý Nikola Petrović, který měl se svou ženou tři syny a devět dcer. Šest z nich bylo dobře provdáno, což přineslo Černé Hoře mnoho politických výhod.

Během války Černé Hory, Srbska a Ruska proti Turkům země získala další území, a tak byla po válce dvakrát větší než před ní a konečně získala přístup k moři. Nikola zavedl také četné reformy, jako bezplatné základní vzdělání, založil poštovní a telegrafní úřad nebo vyhlásil svobodu tisku.

Složité dějiny 20. století

V roce 1910 byl korunován králem a vyhlásil Království Crna Gora. V té době se balkánské země uskupily do tzv. balkánského svazu a Černá Hora vyhlásila válku Turecku. Na straně Černé Hory bojovalo Bulharsko, Srbsko a Řecko a jejich vítězství znamenalo konec pětisetleté turecké nadvlády.

Země se účastnila i první světové války, společně se Srbskem na straně Dohody. V lednu 1916 byla obsazena rakousko-uherskou armádou. 26. listopadu 1918 se spojila se Srbskem a stala se součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (Kraljevina SHS). V roce 1929 byla spojená s Kosovem a Hercegovinou v Zeťskou bánovinu a to až do 2. světové války.

Po válce byla Černá Hora obnovena jako součást socialistické federace. Hlavním městem se stal Titograd (dnešní Podgorica), podle partyzánského bojovníka Tita. Z města se stalo typicky socialistické sídlo plné paneláků a soch oslavujících komunistické vůdce.

Když na konci 80. let došlo k rozpadu SFRJ, Černá Hora se neodtrhla. Byla ve spojenectví se Srbskem a stále se snižovala už tak nevalná životní úroveň. Se vzrůstající nespokojeností v roce 2003 vzniklo státní společenství Srbsko a Černá Hora, o tři roky později, 3. června 2006 byla uznána nezávislost obou států.

Poslední editace textu: 12.5.2011 16:01
Další informace
REKLAMA

Články odjinud